• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

OpenAI giới thiệu một bước tiến mới với model GPT-4-Turbo

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
OpenAI giới thiệu một bước tiến mới với model GPT-4-Turbo - một model mạnh mẽ hơn và giá trị hơn, đồng thời mang đến nhiều cải tiến đáng kể:

1. GPT-4-Turbo:
GPT-4-Turbo là một bản nâng cấp từ GPT-4, cho phép bạn nhập các prompt lớn hơn - tới khoảng 300 trang - mà không phải trả nhiều hơn. Giá của GPT-4 Turbo 128K giờ đây chỉ còn $0.01 cho mỗi input token và $0.03 cho mỗi output token. Điều này giúp bạn tiết kiệm chi phí khi làm việc với các ứng dụng phức tạp. Model mới này cũng giúp tạo ra định dạng đầu ra chính xác hơn khi cần, như JSON, XML, v.v.

2. gpt-4-vision-preview:
Chúng tôi cũng giới thiệu một model mới gpt-4-vision-preview, cho phép bạn sử dụng hình ảnh làm đầu vào cho Chat Completion API. Model này có khả năng đọc và hiểu hình ảnh, giúp bạn tạo chú thích cho ảnh, mô tả ảnh và nhiều ứng dụng khác.

3. Assistants API:
Chúng tôi giới thiệu Assistants API, giúp các nhà phát triển xây dựng chatbot và tích hợp chúng vào ứng dụng của họ. Với khái niệm "thread," bạn có thể duy trì ngữ cảnh của cuộc trò chuyện trong thời gian dài hơn, thay vì chỉ đơn giản là gộp các đoạn chat vào API như trước đây.

4. GPT Store:
OpenAI ra mắt GPT Store, một kho ứng dụng xây dựng dựa trên các model GPT. Chúng tôi sẽ cho phép một số nhà phát triển được xác minh tải lên ứng dụng của họ, xếp hạng và chia sẻ doanh thu với OpenAI. Điều này tạo ra một cơ hội mới cho các sáng tạo và phát triển ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo.

"Cuối tháng này, chúng tôi sẽ ra mắt GPT Store, với sự sáng tạo của các nhà xây dựng đã được xác minh. Khi vào cửa hàng, GPT sẽ có thể được tìm kiếm và có thể leo lên bảng xếp hạng. Chúng tôi cũng sẽ chú ý đến những GPT hữu ích và thú vị nhất mà chúng tôi gặp ở các danh mục như năng suất, giáo dục và "chỉ để giải trí". Trong những tháng tới, bạn cũng sẽ có thể kiếm tiền dựa trên số lượng người đang sử dụng GPT của mình."

5. Text-to-Speech API:
Chúng tôi cũng sẽ cung cấp API để chuyển văn bản thành giọng nói (text-to-speech), mở rộng khả năng tương tác giữa ứng dụng và người dùng.

6. Fine-tuning cho GPT-4:
Sắp tới, chúng tôi cũng sẽ cho phép bạn tinh chỉnh GPT-4 để phù hợp với các tình huống sử dụng cụ thể của bạn, mở rộng khả năng tùy chỉnh và ứng dụng của model.

Chúng tôi rất phấn khích về những cải tiến này và hy vọng chúng sẽ giúp cộng đồng phát triển và sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn.
 

Guest Post 2022

Top