• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Phân Tích Cửa Hàng Shopee - Phân Tích Shop

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
Với dữ liệu hơn 120.000 cửa hàng đầy đủ dữ liệu thông tin cơ bản của shop: Tổng sản phẩm, Tỷ lệ phản hồi, Lượng theo dõi, Tỷ lệ chuyển đổi của Shop. Hơn nữa còn có Doanh thu trong 30 ngày, số đơn hàng bán ra trong 30 ngày, lượt xem tất cả sản phẩm và Tổng doanh thu của cửa hàng. Bạn còn có thể xem Top sản phẩm của cửa hàng một cách trực quan nhất.

Thông tin cửa hàng, sản phẩm, đánh giá, lượt bán, doanh thu ....

Kiểm tra tại: https://www.shopcheck.com.vn/seller/shop-overview

image44e3369eb323b35d.png


image0ca9666ca97d6cfd.png
 

Guest Post 2022

Top