• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Phân Tích Sản Phẩm Shopee - Tổng quan thị trường sản phẩm

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
Với dữ liệu hơn 1 triệu sản phẩm. Phân tích sản phẩm theo từ khóa hoặc ngành hàng cho kết quả giá cả, lượng bán ra, doanh thu sản phẩm, lượt xem và tỷ lệ chuyển đổi của sản phẩm trong 30 ngày gần nhất và toàn thời gian.

Tổng quan thị trường sản phẩm và Hiển thị trí trí sản phẩm của bạn trên danh sách tìm kiếm theo từ khóa nhập vào. Hiển thị từ khóa quảng cáo của các sản phẩm đang chạy quảng cáo
Kiểm tra tại đây: https://www.shopcheck.com.vn/seller/product-position

imagec81e2df4bbdb9440.png


image58268b5566061efb.png
 

Guest Post 2022

Top