• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Pokemon Go: Cách mua vé sự kiện cho bạn bè

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader

Pokemon Go: Cách tặng vé sự kiện cho bạn bè​

Hướng dẫn của chúng tôi sẽ cho bạn thấy điều này được thực hiện như thế nào.

Huấn luyện viên, Pokemon Go hiện cho phép người chơi mua vé sự kiện cao cấp cho những người chơi khác.

Người chơi có thể mua vé cho bất kỳ người bạn nào trong trò chơi mà họ đã đạt ít nhất mức tình bạn "Người bạn tuyệt vời", miễn là người bạn đó chưa có vé trong kho và họ chưa nhận được vé từ đó. một người chơi khác. Mức độ tình bạn “Người bạn tuyệt vời” được thể hiện bằng việc có hai trái tim tình bạn đầy đủ trong số bốn trái tim tình bạn có thể có. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài báo trước của chúng tôi .

Đây là cách bạn có thể mua vé sự kiện cho một người bạn trong Pokemon Go !

Trước khi bắt đầu, hãy nhớ rằng người chơi không bắt buộc phải mua vé sự kiện cho mình hoặc cho bạn bè để tiếp tục chơi Pokemon Go .

Mở Pokemon Go và chạm vào Poke Ball ở cuối màn hình.

Nguồn: SuperParent


Nguồn: SuperParent​


Tiếp theo, hãy nhấn vào biểu tượng “Mua sắm”.

Nguồn: SuperParent

Nguồn: SuperParent
Nhấn vào vé bạn muốn mua cho một người bạn. Đối với ví dụ này, chúng tôi sẽ nhấn vào vé "A Rocky Road", được liên kết với sự kiện Ngày cộng đồng Pokemon Go vào tháng 5 năm 2022 .

Nguồn: SuperParent

Nguồn: SuperParent
Nhấn vào nút "Quà tặng".

Nguồn: SuperParent

Nguồn: SuperParent
Bạn sẽ thấy danh sách bạn bè trong trò chơi của mình. Nhấn vào một trong những bạn muốn mua vé.

Nguồn: SuperParent

Nguồn: SuperParent
Bây giờ, hãy nhấn vào nút "Xác nhận" để hoàn tất giao dịch trên thiết bị của bạn.

Nguồn: SuperParent

Nguồn: SuperParent


Nguồn: https://superparent.com/article/3381/pokemon-go-how-to-buy-an-event-ticket-for-a-friend
 

Guest Post 2022

Top