• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Genshin Impact [QiQi] Ý nghĩa phù lục trên người QiQi

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader

PHÙ LỤC GIẢN GIỚI​

qiqi.jpg

Đạo Giáo đại thái được chia thành hai trường phái lớn là: Phù lục Đan đỉnh.
Một phù lục sẽ bao gồm 5 phần từ trên xuống dưới:
  • Phù Đầu
  • Phù Trụ
  • Phù Phúc
  • Phù Đảm
  • Phù Cước
Nhưng phù lục trong trò chơi ngắn gọn hơn, nó không tuân theo quy tắc bên trên.

BÁCH VÔ CẤM KỴ LỤC​

Đến với phù lục đầu tiên, hẳn các bạn không thể quên được, vì nó giúp giải phong ấn cho Ma Thần Lốc Xoáy Osial.
Nội dung của phù lục này là một câu thần chú của Đạo Giáo được gọi là "Giải".
Phù đầu tượng trưng cho Phong Ấn, sau đó là chữ "Giải" và chữ "Khai" được chia làm nữa.
Được hiểu là "Giải Khai Phong Ấn".

PHÙ LỤC DÁN TRƯỚC MẶT CỦA QIQI.​

Ký tự đầu tiên, trong "Chúc Do Khoa" được hiểu là chữ 尚(Thượng), mang ý ngĩa là "trị liệu".
Ký tự thứ hai là 田(Điền), trong "Chúc Do Khoa" được hiểu là 鬼(Quỷ).
Ký tự cuối cùng là 王(Vương), trong "Chúc Do Khoa" được hiểu là 医(Y).
Đại khái là "trị liệu, chữa bệnh cho ma quỷ".
Nếu liên kết với nội dung trong trò chơi, có thể hiểu là
  • 救苦度厄真君-Cứu Khổ Độ Ách Chân Quân.
PHÙ LỤC DÁN BÊN TAY PHẢI CỦA QIQI
Ai cũng biết QiQi rất là hay quên, thậm chỉ là không nhớ đường về nhà.
Nên phù lục này có tác dụng giúp em ấy "nhớ đường về nhà".
Đầu tiên là Phù Đầu, nó nghĩa là 門(Môn) ý nghĩa là "nhà".
Và phần còn lại của nội dung lá bùa là ý nghĩa tượng hình (mình sẽ để hình ở dưới bình luận).
PHÙ LỤC PHÍA SAU ĐẦU QIQI

Phù lục này tương đối đơn giản, Phù đầu 雨(Vũ-mưa).
Trong phù lục thì cách này được gọi là Vân Đầu Lưu Phái.
  • Lôi, Tuyết, Sương, Vụ, điều lấy Vũ làm căn nguyên, tượng trưng cho "Thiên Tính"
Khi QiQi sử dụng kỹ năng nguyên tố, ta sẽ thấy chữ 零(Linh) xuất hiện.
Chữ này thời xa xưa trong chuyên môn được hiểu là Vũ Lạc Hạ(Mưa rơi).
Phù lục phía sau đầu QiQi gần giống với "Linh", có thể hiểu như là
  • Băng Sương Thung Không Trung Lạc Hạ - Sương giá rơi từ trên không trung.
PHÙ LỤC BÊN CHÂN PHẢI CỦA QIQI
Phù Đầu
令(Lệnh) nghĩa là "Mệnh lệnh".
Bên trong Phù Phúc
  • 田(Điền), trong "Chu Do Khoa" được hiểu là 鬼(Quỷ).
  • 己(Kỷ), trong "Chu Do Khoa" được hiểu là 自(Tự).
Có thể nói, phù lục này giúp QiQi có thể tự mình di chuyển mà không cần phải nhận lệnh từ ai.

Nguồn: Trần Đức Bình - Genshin Impact Việt Nam Official
 

Guest Post 2022

Bài viết gần đây

Top