• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Shhopee không thanh toán đươc Apple Pay 3/12

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
Từ sáng nay 3/12 hiện phương thức thanh toán Apple Pay hiện không khả dụng khi thanh toán, qua hỗ trợ Shopee thì dịch vụ đang được bảo trì với Apple Pay nên các bạn vui lòng chờ đến khi đối tác Apple Pay và Shopee khôi phục

IMG_8487.png


IMG_8486.png
 

Guest Post 2022

Top