• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

SSR Bất Kiến Nhạc - Model và Kĩ Năng

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader

⛩️
BẤT KIẾN NHẠC - MODEL VÀ KĨ NĂNG
⛩️

Lên sóng - Model 3D, voice, hiệu ứng và kỹ năng của SSR mới - Bất Kiến Nhạc!
Nhìn qua thì có thể dự đoán skill 1 sẽ là đánh thường và có các hiệu ứng khác nhau dựa vào màu sắc (na ná Khẩn), skill 2 là nội tại buff cho đồng đội và skill 3 là huyễn cảnh
😳

Sẽ lại là một đồng đội nữa của BTH trong team đánh thường, hay sẽ là 1 support hệ nham đây - Theo Salii

2.jpg


Nguồn ảnh: Marverick​

Xem video tại đây

 

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
Bản dịch kỹ năng SSR Bất Kiến Nhạc (chỉ mang tính tham khảo):

Tóm tắt: Mở huyễn cảnh giảm sát thương nhận vào của cả đội và tăng tấn công, tạo khiên theo thủ, giải khống Cộng Tiềm hàng hiệu. Tạm biệt SPSP + Liên, tạm biệt team dồn sát thương với Tre SP
🤮
🤮


⛩️
Skill 1: Đánh thường gây sát thương = 100% công.
Lv 2/3/4: Tăng sát thương lên 105/110/115%.
Lv 5: Tăng sát thương lên 125%, sau đó tăng bản thân 50% kháng trong 2 lượt.

⛩️
Skill 2: [Cổ Sơn Chi Thần] - Nội tại
Khi huyễn cảnh tồn tại, mỗi khi đồng minh nhận [Luyến Văn - Vân Y], Bất Kiến Nhạc nhận [Luyến Văn - Vân]; mỗi khi đồng minh nhận [Luyến Văn - Sơn Sắc], Bất Kiến Nhạc nhận [Luyến Văn - Sơn].
[Luyến Văn - Vân Y] - buff, ấn ký
Tăng tấn công bằng 200% thủ khởi điểm của Bất Kiến Nhạc (Không vượt quá 40% công khởi điểm của bản thân).
[Luyến Văn - Vân] - buff, ấn ký
Tối đa 5 tầng - tiêu hết tất cả các tầng khi tấn công thường, mỗi tầng tăng sát thương không bạo kích của đồng minh lên 3%, tối đa 15% (không vượt quá 6000% thủ khởi điểm của Bất Kiến Nhạc) trong 1 lượt. Khi kích hoạt nhiều lần, tăng tầng stack và làm mới thời gian buff.
[Luyến Văn - Sơn Sắc] - buff, ấn ký
Tạo ra một khiên có giá trị 350% thủ khởi điểm của Bất Kiến Nhạc và tăng 30% kháng trong 1 lượt.
[Luyến Văn - Sơn] - buff, ấn ký
Tối đa 5 tầng - tiêu hết tất cả các tầng khi tấn công thường, mỗi tầng chữa trị đồng minh bằng 100% thủ khởi điểm của Bất Kiến Nhạc.
Lv 2: Đầu lượt của Bất Kiến Nhạc, nhận ngẫu nhiên một tầng [Luyến Văn - Vân] hoặc [Luyến Văn - Sơn].
Lv 3: Với mỗi tầng [Luyến Văn - Sơn] tiêu hao, giải khống một hiệu ứng có hại ngẫu nhiên của đồng minh, ưu tiên hiệu ứng khống chế.
Lv 4: Tiên cơ - Nhận 1 tầng [Luyến Văn - Vân] và [Luyến Văn - Sơn].
Lv 5: Tăng sát thương không bạo kích kéo dài 2 lượt.

⛩️
Skill 3: [Thủy Túc Sơn Hành] - 3 lửa
Mở huyễn cảnh kéo dài 2 lượt. Trong lúc huyễn cảnh tồn tại, khi đồng minh nhận sát thương bạo kích, với mỗi STCM của kẻ địch gây sát thương lớn hơn STCM của Bất Kiến Nhạc, sẽ giảm 0.08% sát thương gây ra lần này (Tối đa không vượt quá 1200% thủ khởi điểm của Bất Kiến Nhạc).
Khi huyễn cảnh tồn tại, lượt đầu tiên của đồng minh sẽ nhận [Luyến Văn - Vân Y]. Sau đó, nếu đồng minh tiếp tục sử dụng kỹ năng giống lượt trước, sẽ nhận [Luyến Văn - Vân Y] sau lượt, còn nếu sử dụng kỹ năng khác lượt trước hoặc bị hiệu ứng khống chế, sẽ nhận [Luyến Văn - Sơn Sắc] sau lượt.

Lv 2: Khi khi đồng minh nhận sát thương trong lúc huyễn cảnh tồn tại, nếu STCM của kẻ địch gây sát thương lớn hơn gấp 3 lần STCM của Bất Kiến Nhạc, giảm 50% tỉ lệ chí mạng của kẻ địch.
Lv 3: Huyễn cảnh kéo dài 3 lượt
Lv 4: trong lúc huyễn cảnh tồn tại, tăng tấn công của đồng minh = 50% thủ khởi điểm của Bất Kiến Nhạc (tối đa không vượt quá 20% tấn công khởi điểm của đồng minh).
Lv 5: Tiên cơ - Sử dụng [Thủy Túc Sơn Hành]

Nguồn:
 

Guest Post 2022

Top