• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Naraka Bladepoint Thiết kế Nhân vật - Naraka Bladepoint Presets

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
Share cho các bạn link google drive face các nhân vật, chỉ việc down về, tìm hình nhân vật mình thích, import vào game là xong. Tương đối đầy đủ 1 số hot face hiện tại như Trư bát giới, Ngộ không, Saitama, Ironman, Hulk, Thanos,....và nhiều face custom khác. ( theo: Mỹ Mỹ - NARAKA: BLADEPOINT Việt Nam)


Xem chi tiết:


1, Lưu ảnh cần nhập
2, Vào mục HEROES > Customization > Bấm vào dấu + để tạo thêm 1 khuôn mặt mới > Smart Customize > Import > tải ảnh lên > Esc > Save as new data.

Một số mẫu:

Tianhai​

1.jpg


Matari​

2.jpg


Kurumi​

3.jpg


Temulch​

4.jpg


Viper Ning​

5.jpg
 

Guest Post 2022

Top