• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Thống kê đơn hàng Shopee ngoại sàn khi chia sẻ link sản phẩm Shopee trên Facebook hoặc tin nhắn

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
Nhà bán hàng ngoài tiếp cận khách hàng trên Shopee thông qua quảng cáo còn gia tăng lượt mua bằng việc kéo traffic ngoại sàn như bài viết trên Fanpage, bài đăng nhóm facebook, tin nhắn chat hay chạy quảng cáo Facebook Shopee, TikTok Shopee. Vậy câu hỏi đặt ra làm thế nào thống kê đơn hàng từ việc kéo traffic ngoại sàn trên.

Thống kế số click và Thống kế đơn hàng​

Bạn quảng bá sản phẩm đến khách hàng trên 2 bài viết khác nhau và muốn biết bài viết nào mang lại số đơn hàng cao hơn?

Bước 1: Tạo link tracking

Mỗi bài viết cần có một link khác nhau. Trên máy tính bạn sử dụng tiện ích Chrome là: Rút gọn link Shopee, Tiki, Lazada các bước cài đăt sử dụng cơ bản xem ở video có trên tiện ích. Khi tạo link ban sẽ có một liên kết rút gọn để chèn vào bài viếtmôt liên kết theo dõi số click/đơn hàng. Có thể lưu lại hoặc xem lại ở lịch sử tạo link. Trên điện thoại bạn truy cập công cụ sau: Tạo tracking Shopee trên điện thoại

2.jpg

Bước 1: Thống kê đơn hàng

Sau 24-48h từ lúc bạn chia sẻ liên kết trên các bài đăng đến khi có click hoặc đơn hàng ghi nhận thì sau 24-48 sẽ có kết quả dánh sách số click/đơn hàng. Kết quả chi tiết bao gồm:
  • Thời gian mua hàng
  • Tên sản phẩm, giá, mode
  • Số lượng sản phẩm mua
  • Thiết bị sử dụng
Demo: Xem tại đây

1.jpg


Trên đây là hướng dẫn tạo tracking link shopee để thống kê số lượng click và đơn hàng khi chia sẻ sản phẩm ngoại sàn. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào bạn có thê đặt tại đây.
 

Guest Post 2022

Top