• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Bài viết trên trang cá nhân

Code:
$.each($("input:radio"), function( key, value ) { if ($(this).val() == 'spam_clean') $(this).prop("checked", true).trigger("click");
});
Lưu lại thông tin hữu ích

Đêm qua nằm ngủ trong khi cafe nói chuyện với bạn bè thì có 1 người bước vào ngồi xuống bên cạnh.
Bao nhiêu lâu rồi nhỉ, cảm giác nhói ... đau... bừng tỉnh phia trước mắt chỉ là một màu đen. I MISS U
Top