Chia sẻ tài khoản grammarly.com - công cụ mạnh mẽ hỗ trợ phát hiện lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp

Chia sẻ tài khoản grammarly.com - công cụ mạnh mẽ hỗ trợ phát hiện lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp 2018-02-07

Template errors

  • Template public:xfrm_resource_view: React content must be using the XF\Entity\ReactionTrait trait. (src/XF/Template/Templater.php:3053)
  • Template public:xfrm_resource_view: Accessed unknown getter 'reactions' on XFRM:ResourceUpdate[8] (src/XF/Mvc/Entity/Entity.php:190)
  • Template public:xfrm_resource_view: Accessed unknown getter 'reactions' on XFRM:ResourceUpdate[8] (src/XF/Mvc/Entity/Entity.php:190)
  • Template public:xfrm_resource_view: Accessed unknown getter 'reaction_users' on XFRM:ResourceUpdate[8] (src/XF/Mvc/Entity/Entity.php:190)
  • Template public:xfrm_resource_view: Accessed unknown getter 'view_count' on XFRM:ResourceItem[8] (src/XF/Mvc/Entity/Entity.php:190)
Hạn sử dụng acc 15/09/2018.
Tác giả
DonAnh
Downloads
187
Lượt xem
187
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 đánh giá

More resources from DonAnh

Top