[Download] Wordpress Automatic Plugin version 3.39.1

[Download] Wordpress Automatic Plugin version 3.39.1 3.39.1

Template errors

  • Template public:xfrm_resource_view: React content must be using the XF\Entity\ReactionTrait trait. (src/XF/Template/Templater.php:3053)
  • Template public:xfrm_resource_view: Accessed unknown getter 'reactions' on XFRM:ResourceUpdate[47] (src/XF/Mvc/Entity/Entity.php:190)
  • Template public:xfrm_resource_view: Accessed unknown getter 'reactions' on XFRM:ResourceUpdate[47] (src/XF/Mvc/Entity/Entity.php:190)
  • Template public:xfrm_resource_view: Accessed unknown getter 'reaction_users' on XFRM:ResourceUpdate[47] (src/XF/Mvc/Entity/Entity.php:190)
  • Template public:xfrm_resource_view: Accessed unknown getter 'view_count' on XFRM:ResourceItem[47] (src/XF/Mvc/Entity/Entity.php:190)
WordPress Automatic Plugin (Cập nhật vào ngày 17 tháng 9 năm 2018) để blog của bạn tự động đăng tất cả nội dung độc đáo của bạn lên tất cả các mạng xã hội lớn như Twitter, Google Plus, Facebook, Tumblr, Delicious, FriendFeed, LinkedIn, BufferApp. Toàn bộ quá trình hoàn toàn tự động, vì vậy bạn không cần phải lo lắng về nó. Chỉ cần viết một bài đăng mới và nó sẽ được tự động xuất bản vào tài khoản mạng truyền thông xã hội được cấu hình của bạn. Bạn có thể tiếp cận nhiều đối tượng nhất và nói với tất cả bạn bè, khách truy cập, độc giả, khách hàng và người theo dõi về bài đăng mới của bạn.
Tác giả
DonAnh
Downloads
22
Lượt xem
22
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 đánh giá

More resources from DonAnh

Top