• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

[FREE] Onmyoji bot | Auto Onmyoji Steam | Tool Onmyoji | Tự động farm hột Onmyoji

CrabShield

New member
WQCSjwJ.png
Ad ơi hinh như MuMu nó bị lỗi giống như này vì description là MuMu Player chứ k phải MuMu, ad xem lại giúp mình với.
Cảm ơn ad nhiều nhiều !!!
 

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
Thông báo Update Auto Onmyoji Phiên bản v1.0.4.0227

## Nội dung:
- Thay đổi hình ảnh nút Ready khi bắt đầu trận
- Thay đổi hình ảnh nút Auto ở trong trận

## Link v1.0.4.0227: https://biolink.com.vn/auto-onmyoji

Nếu không muốn tải lại có thể tải chỉ ảnh ZHUN-BEI.png và ZI-DONG.png về ghi đè vào AutoOnmyoji\img.
1. https://upanh.nhatkythuthuat.com/images/2022/02/27/ZHUN-BEI.png
2. https://upanh.nhatkythuthuat.com/images/2022/02/27/ZI-DONG.png

--- Chữ ký

Mở thư mục AutoOnmyoji, rồi chạy file ui.exe. Nên tạo Shortcut file ui.exe ra ngoài khi tiện mở.

Nếu có vấn đề gì thì gửi nội dung file log.log và ảnh trong thư mục AutoOnmyoji\img\screenshots về cho Fanpage

--

## Forum: https://nhatkythuthuat.com/threads/13441/

--

## Hướng dẫn video trên Youtube (Full HD)

- Souls Zone (Farm ngự): - Explore Team (Thám hiểm đội): - Explore Single (Thám hiểm đơn): - Realm Raid (Phá kết giới):
 

Guest Post 2022

Bài viết gần đây

Top