• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

[FREE] Onmyoji bot | Auto Onmyoji Steam | Tool Onmyoji | Tự động farm hột Onmyoji

forkgvn

New member
Bạn ơi sao lại co Troạn với malware thế này ... hix hix
ALYac
Trojan.GenericKD.35752293
BitDefender
Trojan.GenericKD.35752293
Elastic
Malicious (high Confidence)
Emsisoft
Trojan.GenericKD.35752293 (B)
MAX
Malware (ai Score=84)
NANO-Antivirus
Trojan.Win32.Mlw.icojru
Rising
[email protected] (RDML:XM9Jm2/8C9+7guXakiSfsQ)
SentinelOne (Static ML)
Static AI - Malicious Archive
Sophos
Generic ML PUA (PUA)
Trellix (FireEye)
Trojan.GenericKD.35752293
 

Attachments

  • Untitled.png
    Untitled.png
    130,5 KB · Lượt xem: 163

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
Bạn ơi sao lại co Troạn với malware thế này ... hix hix
ALYac
Trojan.GenericKD.35752293
BitDefender
Trojan.GenericKD.35752293
Elastic
Malicious (high Confidence)
Emsisoft
Trojan.GenericKD.35752293 (B)
MAX
Malware (ai Score=84)
NANO-Antivirus
Trojan.Win32.Mlw.icojru
Rising
[email protected] (RDML:XM9Jm2/8C9+7guXakiSfsQ)
SentinelOne (Static ML)
Static AI - Malicious Archive
Sophos
Generic ML PUA (PUA)
Trellix (FireEye)
Trojan.GenericKD.35752293
Các dịch vụ báo lỗi kia trc h mình k có dùng nên k rõ vì sao. Còn theo eset thì an toàn. Với lại toàn bộ file line a code mình update check qua cả rồi.

image.png


Mà lâu rồi chắc tool k chạy đc so với các bản cập nhật game gần đây
 

Bakayaro

New member
Bạn ơi sao lại co Troạn với malware thế này ... hix hix
ALYac
Trojan.GenericKD.35752293
BitDefender
Trojan.GenericKD.35752293
Elastic
Malicious (high Confidence)
Emsisoft
Trojan.GenericKD.35752293 (B)
MAX
Malware (ai Score=84)
NANO-Antivirus
Trojan.Win32.Mlw.icojru
Rising
[email protected] (RDML:XM9Jm2/8C9+7guXakiSfsQ)
SentinelOne (Static ML)
Static AI - Malicious Archive
Sophos
Generic ML PUA (PUA)
Trellix (FireEye)
Trojan.GenericKD.35752293
ui.exe bị scan báo là virus tắt anti hoặc allowed threats file đó là xài bình thường
 

Guest Post 2022

Top