• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Hướng dẫn tạo tài khoản làm Affiliate với Network Optimise

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader

Click vào ảnh để phóng to

1. Các bước đăng ký

image.png


image4f5c8f562baf7b1a.png

image25fc79412163a2eb.png


image8c2dca7a173692de.png


2. Trang tổng quan:

imagec498abc76a966b84.png

3. Danh sách Chiến dịch

imagefee1832ef8449587.png

4. Cung cấp hình ảnh chiến dịch

imageee18f147237b2ebc.png


5. Deeplink

https://clk.omgt3.com/?AID=9999999&PID=STORE_ID&UID=DOMAIN&r=URL_ENCODE

1. AID=9999999: Publisher ID (AID) xem tại: Admin>Company Details
2. PID=STORE_ID: xem tại Campaigns
3. UID=DOMAIN: Hoặc Ref mục đích phân biệt chiến dịch của bạn
4. r=URL_ENCODE: Link đích sản phẩm/trang vui lòng encode

6. Voucher

image545ca49325b5fa92.png

7. Product Feeds
 

Guest Post 2022

Bài viết gần đây

Top