• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Naraka Bladepoint Naraka Bladepoint hướng dẫn cơ bản về TALENT GLYPHS

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
Gift Code người mới: chc4nxt86n(cách nhập, Lúc đặt tên Game hoặc ESC > Redeem Code )

image.png

image608de8f6a9c8e616.png


TALENT GLYPHS:

- Khi lên level 6 sẽ unlock tính năng Glyph (giống như bảng ngọc trong LMHT)
- Glyph chia ra 4 nhánh (Origin, Lunar, Solar, Omni)
- Mỗi nhánh trong bảng Glyph có 5 loại ngọc với tính năng khác nhau (tổng cộng 20 loại ngọc của cả 4 nhánh)
- Mỗi 2 level sẽ unlock 1 slot ngọc của lần lượt mỗi nhánh (unlock full slot ngọc khi đạt level 46)
- Mỗi 1 loại ngọc có thể upgrade lên tối đa level 5, dùng bạc đển nâng cấp.

1.Nhánh Origin:
- Spirit: tăng khả năng hồi thể lực
- Wealth: tăng tiền Dark Tide mỗi 10 giây (tiền để mua item trong trận đấu, không phải tiền để mua sắm ở ngoài giao diện chính đâu nhé)
- Energetic: tăng tiền Dark Tide mỗi 10 giây, tăng khả năng ra đồ xanh khi loot (rare)
- Savagery: hồi ultimate nhanh hơn
- Tenacity: bạn sẽ hấp hối lâu hơn nên sẽ tăng cơ hội được đồng đội cứu sống

2.Nhánh Lunar:
- Tether: bắn móc nhanh hơn
- Agility: giảm lượng thể lực tiêu hao khi bạn sử dụng lướt (nút Shift)
- Intuition: kéo dài thời gian nhìn thấy thanh máu của đối thủ sau khi họ nhận sát thương
- Enrage: tấn công đối thủ càng nhiều ultimate của mình hồi càng nhanh
- Resolve: bị tấn công càng nhiều ultimate của mình hồi càng nhanh

3.Nhánh Solar:

- Flight: tăng độ dài của móc (nới dây dài ra ấy)
- Miracle: tăng khả năng ra đồ xanh khi loot (rare)
- Merchant: tăng khả năng ra đồ xanh khi loot (rare), giảm giá vật phẩm khi mua item trong trận đấu (giảm giá item trong trận đấu, không phải giảm giá mua sắm ở ngoài giao diện chính đâu nhé)
- Light: giảm sát thương khi bị sét đánh
- Genius: giảm thời gian hồi skill (F)

4.Nhánh Omni:
- Mind: tăng giới hạn thanh thể lực (né được nhiều hơn)
- Persuation: giảm giá vật phẩm khi mua item trong trận đấu
- Peddler: giảm giá vật phẩm khi mua item trong trận đấu, tăng tiền Dark Tide mỗi 10 giây
- Rampage: thanh ultimate của bạn sẽ được tích lũy 1 ít khi trận đấu vừa bắt đầu (người khác 0% khi vào trận, còn bạn thì 5% chẳng hạn, ví dụ thế)
- Warmth: cứu đồng đội nhanh hơn

*Lưu ý: có 1 số ngọc có sẵn, 1 số thì phải đạt level yêu cầu mới có thể unlock.

Nguồn: Thái Phong
 

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader

Bảng ngọc dùng chung các nhân vật​


- Giảm năng lượng khi dash (shift) 8%
- Giảm thời gian hồi chiêu 9%, sử dụng lại skill F nhanh hơn
- Tăng độ dài móc 15%, móc xa hơn chạy trốn hoặc đuổi theo địch tốt hơn.
- Tốc độ hồi nộ (V) 13%, nhanh có V hơn
- Tốc hộ hồi năng lượng (shift) 12%
- Giới hạn năng lượng 30%
- Bị sát thương tăng tốc độ hồi nộ (v) 15%

all.jpg


Temulch Talent​

Sau một thời gian để phù hợp hơn mình chuyển sang bảng này cho Temulch công thủ tốt hơn.
-
Gắn 2 viên ngọc: Giảm tiền mua shop + tăng Luck.
- Giảm tầm xa móc xuống còn 25%
- Tốc độ hồi nộ (v) trên giây 33%.
- Tăng tốc hồi năng lượng lên 2%.
- Tăng giới hạn năng lượng 20%.
- Giảm tăng nộ khi gây dame còn 37% chuyển 7% cho nhận dame tăng nộ.

ngoc.jpg


Tùy vào lối chơi mà mọi người chọn ngọc và phối hợp.
 

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader

Yoto Hime Talent​

1. Bảng ngọc 1
- Giảm năng lượng khi dash (shift) -12%.
- Giảm hồi chiêu (F) 18%.
- Giới hạn năng lượng +30%.

image.png

nguồn ảnh: GetRek
2. Bảng ngọc 2
- Tốc độ móc 50% giảm bị gián đoạn
- Tốc độ cứu 21%
- Giảm thời gian hồi chiêu 6%
- Tăng may mắn khi loot 300
- Giảm giá shop 6%
- Tăng tiền/10s 58
- Tăng độ dài móc dây 20%

yoto_2.jpg

3. Bảng ngọc 3
- Giảm tiêu hao năng lượng dash (shift) -8%
- Tầm xa móc 30%. Tốc độ hồi nộ (V) 20%
- Tốc độ hồi năng lượng 7%
- Giới hạn năng lượng 30%
- Gây dame tăng nộ 7%
- Nhận dame tăng nộ 7%

image576d229178b7c471.png
 

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader

Matari Talent​

1. Bảng ngọc 1
- Giảm năng lượng khi dash (shift) -8%
- Giảm hồi chiêu (F) 9%
- Tăng độ dài móc dây 15%
- Tăng tốc độ hồi nộ trên giây 13%
- Tăng tốc độ hồi năng lượng 10%
- Tăng giới hạn năng lượng 30%
- Tăng nộ khi nhận dame 15%

matari.jpg

2. Bảng ngọc 2 (MINE TOP 1 NA)
- Giảm năng lượng tiêu hao khi dash (shift) -12%
- Giảm hồi chiêu F 9%
- Tăng độ dài móc 15%
- Tốc độ hồi năng lượng 15%
- Giới hạn năng lượng 30%

WbIgMKt.png

3. Bảng ngọc 3 (DQK Team)
- Giảm tiêu hao năng lượng khi dash 12%
- May mắn 200
- Tăng độ dài móc dây 25%
- Tốc độ hồi năng lượng 15%.
- Giới hạn năng lượng 30%.

matari3.jpg
 

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader

Tianhai Talent​

1. Bảng ngọc 1
-
Tăng độ dài móc dây 30%
- Tăng hồi nộ (V) trên giây 13%
- Tăng hồi năng lượng trên giây 10%
- Tăng giới hạn năng lượng 30%
- Gây dame tăng hồi nộ 22%
- Bị thương tăng nộ 22%

tianhai.jpg

2. Bảng ngọc 2
- Giảm tiêu hao năng lượng dash (shift) -4%
- Tốc độ móc dây 16%. Luck 1800
- Giảm tiền shop 12%. Tiền /10s 39
- Giới hạn năng lượng 15%
- Gây sát thương tăng nộ 15%

image.jpg

 

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader

Kurumi Talent​

1. Bảng ngọc 1 (thuần hỗ trợ trios)
- Tốc độ cứu 45%
- Giảm hồi chiêu 18%
- Tốc độ hồi nộ 40%
- Nhận dame tăng hồi nộ 45%

kurrumi.jpg


2. Bảng ngọc 2
- Giảm hồi chiêu 18%
- Tăng hồi nộ 40%
- Tăng giới hạn năng lượng 30%
- Nhận dame tăng nộ 30%
- Gây dame tăng nộ 15%

ku2.jpg
 

Guest Post 2022

Bài viết gần đây

Top