• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Naraka Bladepoint Naraka Bladepoint hướng dẫn cơ bản về TALENT GLYPHS

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
image608de8f6a9c8e616.png


TALENT GLYPHS:

- Khi lên level 6 sẽ unlock tính năng Glyph (giống như bảng ngọc trong LMHT)
- Glyph chia ra 4 nhánh (Origin, Lunar, Solar, Omni)
- Mỗi nhánh trong bảng Glyph có 5 loại ngọc với tính năng khác nhau (tổng cộng 20 loại ngọc của cả 4 nhánh)
- Mỗi 2 level sẽ unlock 1 slot ngọc của lần lượt mỗi nhánh (unlock full slot ngọc khi đạt level 46)
- Mỗi 1 loại ngọc có thể upgrade lên tối đa level 5

1.Nhánh Origin:
-S pirit: tăng khả năng hồi thể lực
- Wealth: tăng tiền Dark Tide mỗi 10 giây (tiền để mua item trong trận đấu, không phải tiền để mua sắm ở ngoài giao diện chính đâu nhé)
- Energetic: tăng tiền Dark Tide mỗi 10 giây, tăng khả năng ra đồ xanh khi loot (rare)
- Savagery: hồi ultimate nhanh hơn
- Tenacity: bạn sẽ hấp hối lâu hơn nên sẽ tăng cơ hội được đồng đội cứu sống

2.Nhánh Lunar:
- Tether: bắn móc nhanh hơn
- Agility: giảm lượng thể lực tiêu hao khi bạn sử dụng lướt (nút Shift)
- Intuition: kéo dài thời gian nhìn thấy thanh máu của đối thủ sau khi họ nhận sát thương
- Enrage: tấn công đối thủ càng nhiều ultimate của mình hồi càng nhanh
- Resolve: bị tấn công càng nhiều ultimate của mình hồi càng nhanh

3.Nhánh Solar:
- Flight: tăng độ dài của móc (nới dây dài ra ấy)
- Miracle: tăng khả năng ra đồ xanh khi loot (rare)
- Merchant: tăng khả năng ra đồ xanh khi loot (rare), giảm giá vật phẩm khi mua item trong trận đấu (giảm giá item trong trận đấu, không phải giảm giá mua sắm ở ngoài giao diện chính đâu nhé)
- Light: giảm sát thương khi bị sét đánh
- Genius: giảm thời gian hồi skill (F)

4.Nhánh Omni:
- Mind: tăng giới hạn thanh thể lực (né được nhiều hơn)
- Persuation: giảm giá vật phẩm khi mua item trong trận đấu
- Peddler: giảm giá vật phẩm khi mua item trong trận đấu, tăng tiền Dark Tide mỗi 10 giây
- Rampage: thanh ultimate của bạn sẽ được tích lũy 1 ít khi trận đấu vừa bắt đầu (người khác 0% khi vào trận, còn bạn thì 5% chẳng hạn, ví dụ thế)
- Warmth: cứu đồng đội nhanh hơn

*Lưu ý: có 1 số ngọc có sẵn, 1 số thì phải đạt level yêu cầu mới có thể unlock.

Nguồn: Thái Phong
 
Top