• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook
The Complete JavaScript Course 2019: Build Real Projects!

The Complete JavaScript Course 2019: Build Real Projects! 2019-07-16

Đăng nhập để tải

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
DonAnh submitted a new resource:

The Complete JavaScript Course 2019: Build Real Projects! - Master JavaScript with the most complete course! Projects, challenges, quizzes, JavaScript ES6+, OOP

KHÓA HỌC: The Complete JavaScript Course 2019: Build Real Projects!

VietSub : Cuộc đua JavaScript hoàn chỉnh 2019: Xây dựng các dự án thực tế!


Bạn sẽ học được gì
  • Chuyển từ người mới bắt đầu hoàn thành sang nhà phát triển JavaScript nâng cao
  • Mã 3 ứng dụng trong thế giới thực tuyệt đẹp với cả ES5 và ES6 + (không có ứng dụng đồ chơi nhàm chán nào ở đây)
  • JavaScript và lập trình cơ bản: biến, logic boolean, if / other, vòng lặp, hàm, mảng, v.v.
  • Các tính...

Read more about this resource...
 

Guest Post 2022

Bài viết gần đây

Top