• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Tiếp thị Liên kết Tiktok Shop

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
Chào mừng đến với Liên kết Tiktok Shop

3.jpg
Truy cập: https://affiliate.tiktok.com/seller/
Bắt đầu hợp tác với nhà sáng tạo

 • 1 Tìm nhà sáng tạo để quảng bá sản phẩm của bạn trong các video và buổi phát trực tiếp
 • 2 Người dùng mua sản phẩm của bạn từ các video và buổi phát trực tiếp của nhà sáng tạo
 • 3 Theo dõi mức độ hiệu quả quảng bá sản phẩm của nhà sáng tạo
 • 4 Dễ dàng quản lý hoa hồng nhà sáng tạo

Đặt kế hoạch hoa hồng
Thiết lập kế hoạch hoa hồng sản phẩm để thúc đẩy nhà sáng tạo quảng bá sản phẩm của bạn.

Tìm nhà sáng tạo để hợp tác
Kiểm tra nhà sáng tạo và chọn những ứng viên phù hợp nhất để liên hệ.

Theo dõi hiệu suất của nhà sáng tạo
Xem dữ liệu hiệu suất doanh số bán hàng cho các video và buổi phát trực tiếp của nhà sáng tạo.

Thêm thông tin liên hệ của bạn
Thêm thông tin liên hệ của bạn để nhà sáng tạo có thể liên hệ với bạn.

Trở thành chuyên gia về Liên kết
Hướng dẫn liên kết cung cấp hướng dẫn từng bước về cách sử dụng Liên kết

Hướng dẫn Liên kết - Phía người bán

Chi tiết: https://seller-vn.tiktok.com/university/article?knowledge_id=10006331

Tạo Kế hoạch liên kết

Chi tiết: https://seller-vn.tiktok.com/university/article?knowledge_id=10005907
 

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader

Hướng dẫn Liên kết - Phía người bán​


Chi tiết:
Tổng quan
Tài liệu này nhằm cung cấp hướng dẫn từng bước về Liên kết dành cho người bán. Làm theo bốn bước đơn giản sau để giúp bạn xây dựng kết nối Liên kết hiệu quả với người sáng tạo. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp danh sách các câu hỏi thường gặp và câu trả lời ở phần cuối.

Luồng quan điểm của người bán về Liên kết
Quy trình Liên kết từ góc độ người bán được trình bày ở bên dưới:

BƯỚC 1: Tạo Kế hoạch Liên kết
Theo dõi chi tiết nội dung & Giải quyết
Kiểm tra hiệu suất của người sáng tạo
Liên hệ với những người sáng tạo quan tâm trong Thị trường Người sáng tạo Thương mại điện tử và thêm họ vào kế hoạch nhắm mục tiêu
Liên kết được tham gia
Tải lên sản phẩm và tạo các kế hoạch của Liên kết với các sản phẩm đã tải lên
Thêm thông tin liên hệ và đi tới chỉ mục IM, Email & WhatsApp để liên lạc với người sáng tạo nhằm biết thông tin chi tiết về việc tạo nội dung

Điều khoản quan trọng:
 • Kế hoạch mở sẽ được hiển thị cho tất cả những người sáng tạo đủ điều kiện trở thành Liên kết. Những người sáng tạo quan tâm đến các sản phẩm tương ứng sẽ đăng ký bán sản phẩm và có thể bắt đầu làm như vậy sau khi đơn đăng ký của họ được chấp thuận.
 • Kế hoạch mục tiêu sẽ cho phép bạn mời những người sáng tạo được nhắm mục tiêu để quảng cáo sản phẩm cho bạn. Người sáng tạo có thể bắt đầu quảng cáo sau khi họ chấp nhận lời mời của bạn.
 • Kế hoạch mua sắm sẽ cho phép bạn đặt tỷ lệ hoa hồng chung cho tất cả các sản phẩm trong trung tâm người bán và ưu tiên hiển thị tỷ lệ hoa hồng cho một sản phẩm trong các kế hoạch khác nhau là “Kế hoạch mục tiêu > Kế hoạch mở > Kế hoạch mua sắm”.
Kế hoạch mục tiêuKế hoạch mởKế hoạch mua sắm
Sản phẩm Sản phẩm được chọn từ người bánSản phẩm được chọn từ người bánTất cả các sản phẩm từ người bán
Tỷ lệ hoa hồng Tỷ lệ hoa hồng cụ thể Tỷ lệ hoa hồng cụ thể Tỷ lệ hoa hồng chung
Người sáng tạo Đến một người sáng tạo cụ thểTất cả người sáng tạo Tất cả Người sáng tạo

Kế hoạch mở

Các bướcHướng dẫnẢnh chụp màn hình
 1. 1.Cổng vào
Đăng nhập vào Trung tâm Người bán hàng của Cửa hàng TikTok, đi tới trang ‘Liên kết’ và nhấp vào ‘Kế hoạch mở mới’ ở đầu trang Kế hoạch mở.
 1. 1.Chọn sản phẩm
Chọn một hoặc nhiều sản phẩm có trạng thái Trực tiếp và nhấp vào “Tiếp” để chỉnh sửa kế hoạch.
Mỗi sản phẩm có một trong ba trạng thái:
 • •Trực tiếp: sản phẩm có sẵn để được thêm vào.
 • •Đã thu hồi: sản phẩm bị ngừng hoạt động bởi nền tảng.
 • •Bao gồm trong kế hoạch: sản phẩm đã được bao gồm trong một kế hoạch.
 1. 1.Chỉnh sửa kế hoạch
Thêm tỷ lệ hoa hồng và bản mô tả lý do quảng cáo cho từng sản phẩm đã chọn.
 • •Tỷ lệ hoa hồng phải từ 1% đến 50%.
 • •Khi bật tùy chọn “Phê duyệt người sáng tạo”, người bán sẽ phải phê duyệt thủ công các đơn đăng ký từ những người sáng tạo muốn chia sẻ sản phẩm.
 • •Quảng cáo chiêu dụ: Mô tả các tính năng và lợi ích chính của sản phẩm (ví dụ: thiết kế, kiểu dáng, độ vừa vặn, kết cấu, các loại vải, màu sắc, cách sử dụng, chức năng, v.v.). Độ dài tối đa của quảng cáo chiêu dụ là 500 ký tự.
 • •Người bán có thể thiết lập tỷ lệ hoa hồng thống nhất và xem có phê duyệt thủ công các đơn đăng ký từ người sáng tạo cho tất cả các sản phẩm đã chọn ở trên cùng hay không.
Một cửa sổ bật lên sẽ thông báo cho người bán liệu việc gửi có thành công hay không sau khi nhấp vào ‘gửi’.
 1. 1.Quản lý ứng dụng của người sáng tạo
Nhấp vào ‘Quản lý người sáng tạo’ ở đầu trang Kế hoạch mở.
Quản lý đơn đăng ký của người sáng tạo bằng cách nhấp vào tab ‘Phê duyệt’ hoặc ‘Từ chối’.
 • •Mỗi yêu cầu sẽ có một trong ba trạng thái đơn đăng ký: Được chấp thuận, Chờ xử lý và Đã hết hạn.
 • •Người bán có thể đồng dạng phê duyệt, từ chối hoặc loại bỏ đơn đăng ký được chọn.
Kế hoạch mục tiêu
Xem thử video này:
Các bướcHướng dẫnẢnh chụp màn hình
 1. 1.Lối vào
Đăng nhập vào Trung tâm Người bán hàng của Cửa hàng TikTok, đi tới trang ‘Liên kết’ và nhấp vào ‘Kế hoạch mục tiêu mới’ ở đầu trang Kế hoạch mục tiêu.
Người bán có thể có tối đa 50 kế hoạch mục tiêu.

 1. 1.Thêm sản phẩm vào kế hoạch của bạn
Chọn một hoặc nhiều sản phẩm và nhấp vào “Tiếp” để chỉnh sửa kế hoạch.
Tương tự, mỗi sản phẩm sẽ có một trong ba trạng thái:
 • •Trực tiếp: sản phẩm có sẵn để được thêm vào.
 • •Đã thu hồi: sản phẩm bị ngừng hoạt động bởi nền tảng.
 • •Bao gồm trong kế hoạch: sản phẩm đã được bao gồm trong một kế hoạch.
 1. 1.Chỉnh sửa kế hoạch3.1 Nếu cần Hoa hồng bằng 0 --->
Nếu người bán yêu cầu cài đặt hoa hồng bằng 0, hãy chuyển đến “Pearl” và đưa vào người bán đó vào danh sách trắng mà bạn muốn cài đặt hoa hồng bằng 0
Lưu ý (Chỉ có thể xử lý bước này bởi AM có quyền truy cập thao tác.)
 • •Thêm Tên kế hoạch và mô tả kế hoạch (tùy chọn).
 • •Thêm tỷ lệ hoa hồng và bản mô tả lý do quảng cáo cho từng sản phẩm đã chọn.
 • •Người bán có thể cài đặt tỷ lệ hoa hồng thống nhất cho tất cả các sản phẩm được chọn.
 • •Tỷ lệ hoa hồng phải từ 1% đến 50%.
 • •Người bán có thể loại bỏ và thêm vào nhiều sản phẩm hơn.
Một cửa sổ bật lên sẽ thông báo cho người bán liệu việc gửi có thành công hay không sau khi nhấp vào ‘Gửi’.

Cách dùng chức năng Danh sách trắng Hoa hồng bằng 0:
Cách tạo Danh sách trắng Hoa hồng bằng 0 trước khi người bán thiết lập Kế hoạch mục tiêu hoa hồng bằng 0 MỚI?
Pearl: https://pearl.bytedance.net/product/category-rule?oec_region=UNIVERSAL
Trong tab “Người bán” và nhìn vào thanh bên trái, bạn sẽ thấy “Kế hoạch Liên kết” -> “Danh sách không cho phép” để nhập
Mã cửa hàng
Quốc gia của cửa hàng
Và trạng thái “Cho phép” hoặc “Từ chối”
 1. 1.Chọn người sáng tạo
Tìm kiếm người sáng tạo bằng cách nhập tên người dùng và nhấp vào ‘Thêm’ để thêm những người sáng tạo có quyền thương mại điện tử.
 • •Tốt hơn hết trước tiên bạn nên liên hệ với những người sáng tạo được quan tâm (Vui lòng tham khảo bước 2)
 • •Số người sáng tạo tối đa để lựa chọn là 30 người.
 1. 1.Quản lý người sáng tạo
Từ đây, bạn có thể quản lý người sáng tạo và kiểm tra trạng thái thêm sản phẩm của họ:
 • •Kiểm tra xem những sản phẩm nào họ đã thêm:
-> xem hình bên phải

 • •Và bạn có thể xóa những người sáng tạo khỏi kế hoạch của mình = không làm việc với những người sáng tạo đó thông qua mục “Quản lý Người sáng tạo”
-> xem hình bên phải
XIN LƯU Ý:
Đối với những người sáng tạo đã được mời tham gia kế hoạch, sau khi bạn chỉnh sửa kế hoạch bao gồm: tiền hoa hồng, sản phẩm hoặc xóa người sáng tạo đó, các thay đổi sẽ có hiệu lực vào 00:00 ngày hôm sau theo giờ địa phương của bạn.
(Mục đích: thông báo cho người sáng tạo và cho người sáng tạo thời gian chuyển đổi kể từ khi bạn thay đổi kế hoạch)XIN LƯU Ý:
 1. 1.Xin nhắc lại, Đối với những người sáng tạo đã được mời tham gia kế hoạch, sau khi bạn chỉnh sửa kế hoạch bao gồm: tiền hoa hồng, sản phẩm hoặc xóa người sáng tạo đó, các thay đổi sẽ có hiệu lực vào 00:00 ngày hôm sau theo giờ địa phương của bạn
 1. 2.NGOÀI RA! ĐỐI VỚI kế hoạch đã nhắm mục tiêu mà bạn đã xóa, nếu bạn sử dụng những sản phẩm đó và đưa vào một kế hoạch MỚI có làm việc với người sáng tạo, các sản phẩm đó CHỈ có hiệu lực vào 00:00 ngày hôm sau theo giờ địa phương của bạn.
Kế hoạch mua sắm
Các bướcHướng dẫnẢnh chụp màn hình
 1. 1.Lối vào
Đăng nhập vào Trung tâm Người bán của Cửa hàng TikTok, vào trang ‘Liên kết’ và chọn ‘Kế hoạch mua sắm’.
 1. 1.Chỉnh sửa kế hoạch
Nhập tỷ lệ hoa hồng thống nhất cho tất cả các sản phẩm.
Người bán có thể thoát khỏi Kế hoạch mua sắm bằng cách nhấp vào ‘Thoát kế hoạch’ và một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện để thông báo cho người bán kiểm tra kỹ.
 1. 1.Quản lý người sáng tạo
Từ đây, bạn có thể quản lý người sáng tạo và kiểm tra trạng thái thêm sản phẩm của họ:
 • •Kiểm tra xem những sản phẩm nào họ đã thêm:
-> xem hình bên phải

 • •Và bạn có thể xóa những người sáng tạo khỏi kế hoạch của mình = không làm việc với những người sáng tạo đó thông qua mục “Quản lý người sáng tạo”
-> xem hình bên phải

BƯỚC 2: Kết nối với Người sáng tạo (Hai tùy chọn)
Tùy chọn chủ động: Truy cập Thị trường Người sáng tạo Thương mại điện tử và tìm kiếm người sáng tạo

Thêm thông tin liên hệ và đi tới chỉ mục IM, Email & WhatsApp để liên lạc với người sáng tạo nhằm biết thông tin chi tiết về việc tạo nội dung
Liên kết được tham gia
Tải lên sản phẩm và tạo các kế hoạch của Liên kết với các sản phẩm đã tải lên
Theo dõi chi tiết nội dung & Giải quyết
Kiểm tra hiệu suất của người sáng tạo
Liên hệ với những người sáng tạo quan tâm trong Thị trường Người sáng tạo Thương mại điện tử và thêm họ vào kế hoạch nhắm mục tiêu

Chia sẻ liên kết sản phẩm với người sáng tạo để tìm kiếm trên Cửa hàng TikTok
Đây là một tùy chọn thường dùng để kết nối đội với đội ngũ Vận hành. Đội ngũ vận hành hoặc người sáng tạo đều có thể nhận được liên kết sản phẩm do người bán gửi để tìm kiếm trên Cửa hàng TikTok để thêm vào mục Trưng bày.
Các bướcHướng dẫnẢnh chụp màn hình
 1. 1.Vào Trung tâm Người bán, chọn “Quản lý sản phẩm” -> tab Trực tiếp -> nhấp vào “biểu tượng con mắt” -> lấy liên kết sản phẩm (xem Hình 1)
 • •Bạn sẽ thấy các sản phẩm ở trạng thái trực tiếp được hiển thị
Hình ảnh 1
 1. 1.Nhấp vào “Sao chép URL”
 • •Bạn sẽ thấy liên kết sản phẩm của sản phẩm đó và trang chi tiết (xem Hình 2)
Hình ảnh 2
Các bướcHướng dẫnẢnh chụp màn hình
 1. 1.Lối vào
Đăng nhập vào Trung tâm Người bán của Cửa hàng TikTok, chuyển đến Liên kết > Tìm người sáng tạo.
 1. 1.Chọn người sáng tạo
Chọn Khu vực để tìm kiếm người sáng tạo trong khu vực của bạn, và bạn có thể lọc danh sách người sáng tạo theo Người theo dõi, Độ tuổi người theo dõiGiới tính người theo dõi. Danh sách người sáng tạo đã lọc có thể được sắp xếp theo Người theo dõi, Video đã đăng tảiLượt xem video trung bình.
 1. 1.Liên hệ với Người sáng tạo
Truy cập trang chủ của người sáng tạo được nhắm mục tiêu và nhấp vào ‘Liên hệ’ để chia sẻ thông tin liên hệ và bày tỏ thiện chí hợp tác của bạn.
Sau khi đã mời những người sáng tạo và được họ chấp nhận, bạn có thể thêm họ vào kế hoạch nhắm mục tiêu của mình. (chuyển hướng đến trang kế hoạch nhắm mục tiêu sẽ sẵn sàng sau vài tuần)
 1. 1.Chia sẻ Kế hoạch mục tiêu của bạn với người sáng tạo để quảng cáo qua URL
Lưu ý cho người bán:
 1. 1.Chỉ những người sáng tạo được mời trong kế hoạch nhắm mục tiêu này mới có thể truy cập trang thư mời, với những người sáng tạo không được mời, trình duyệt sẽ hiển thị thông báo lỗi.
 1. 2.Người dùng hệ thống Android sẽ cần cập nhật phiên bản Ứng dụng TikTok lên 20.0
 1. 3.Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt TikTok trong điện thoại của mình, nếu không khi nhấp vào URL sẽ không có phản hồi.
 1. 4.Nếu bạn chưa đăng nhập vào TikTok của mình, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập và URL đó sẽ có hiệu lực
 1. 5.Có thể xảy ra sự cố mạng, vui lòng thử nhiều lần trước khi báo cáo lỗi.
Tùy chọn 1:
 • •Sau khi tạo xong kế hoạch, bạn có thể sao chép liên kết để chia sẻ lời mời tham gia kế hoạch sang WhatsApp (Nhưng hãy đảm bảo rằng người bán thông tin WhatsApp của người sáng tạo) - Xem Hình 1
Tùy chọn 2:
 • •Trên trang Danh sách kế hoạch, người bán cũng có thể nhấp vào “sao chép liên kết” để lấy URL kế hoạch và chia sẻ. -- Xem Hình 2
Sau khi người sáng tạo nhận được liên kết trên WhatsApp hoặc bất kỳ trình duyệt hay công cụ trò chuyện thông dụng nào, họ có thể trực tiếp mở liên kết này và xem trang bên dưới.
Hình ảnh 1

Hình ảnh 2

Tùy chọn phản ứng: Thêm thông tin liên hệ của bạn trong Trung tâm người bán và được người sáng tạo liên hệ
Đi tới chỉ mục IM, Email & WhatsApp để liên lạc với người sáng tạo nhằm biết thông tin chi tiết về việc tạo nội dung
Liên kết được tham gia
Tải lên sản phẩm và tạo các kế hoạch của Liên kết với các sản phẩm đã tải lên
Theo dõi chi tiết nội dung & Giải quyết
Kiểm tra hiệu suất của người sáng tạo
Liên hệ với những người sáng tạo quan tâm trong Thị trường Người sáng tạo Thương mại điện tử và thêm họ vào kế hoạch nhắm mục tiêu


Các bướcHướng dẫnẢnh chụp màn hình
 1. 1.Lối vào (hai tuyến)
Tuyến 1: Tab Kế hoạch
Đăng nhập vào Trung tâm Người bán của Cửa hàng TikTok, đi tới trang ‘Liên kết’ và nhấp vào “Bắt đầu thiết lập” ở trên cùng.
Thông báo hướng dẫn sẽ xuất hiện ở đầu trang Kế hoạch mở và Kế hoạch mục tiêu nếu người bán chưa từng xác nhận thông tin liên hệ.

 1. 1.Lối vào (hai tuyến)
Tuyến 2: Tab Thông tin tài khoản
Nhấp vào “Thiết lập” để điền thông tin liên hệ.
 1. 1.Thêm Thông tin liên hệ
 • •Thêm một trong hoặc cả hai Tài khoản WhatApp và Địa chỉ email.
 • •Nhấp vào “Tạo”.

 1. 1.Chỉnh sửa Thông tin liên hệ
Chuyển đến tab ‘Thông tin liên hệ’ và nhấp vào nút ‘sửa’ để chỉnh sửa Tài khoản WhatsApp và/hoặc Địa chỉ email.
Người bán có thể ẩn thông tin liên hệ với người sáng tạo bằng cách tắt khóa chuyển xanh dương này.
 1. 1.Kiểm tra các câu hỏi của người sáng tạo
Vào mục Trung tâm người bán của bạn trong mục Liên kết và chọn ô trên cùng để tìm tin nhắn chưa đọc hoặc đi tới “Quản lý đơn hàng” để chọn “liên hệ với người mua”
Kiểm tra email và WhatsApp của bạn và liên lạc với người sáng tạo để biết thông tin chi tiết về việc tạo nội dung và giải quyết mọi chi tiết.
BƯỚC 3: Thanh toán & Giải quyết

Kiểm tra hiệu suất của người sáng tạo
Theo dõi chi tiết nội dung & Giải quyết
Liên kết được tham gia
Liên hệ với những người sáng tạo quan tâm trong Thị trường Người sáng tạo Thương mại điện tử và thêm họ vào kế hoạch nhắm mục tiêu
Tải lên sản phẩm và tạo các kế hoạch của Liên kết với các sản phẩm đã tải lên
Thêm thông tin liên hệ và đi tới chỉ mục IM, Email & WhatsApp để liên lạc với người sáng tạo nhằm biết thông tin chi tiết về việc tạo nội dung
Hoa hồng CPS được khấu trừ trực tiếp từ khoản thanh toán của người bán trong quá trình chia tách thanh toán của bên thứ ba và được chỉ định cho người sáng tạo tương ứng, với 2 ngày thanh toán là ngày 1 và ngày 16 hàng tháng.


BƯỚC 4: Kiểm tra kết quả hoạt động của bạn
Thêm thông tin liên hệ và đi tới chỉ mục IM, Email & WhatsApp để liên lạc với người sáng tạo nhằm biết thông tin chi tiết về việc tạo nội dung
Liên kết được tham gia
Tải lên sản phẩm và tạo các kế hoạch của Liên kết với các sản phẩm đã tải lên
Theo dõi chi tiết nội dung & Giải quyết
Kiểm tra hiệu suất của người sáng tạo
Liên hệ với những người sáng tạo quan tâm trong Thị trường Người sáng tạo Thương mại điện tử và thêm họ vào kế hoạch nhắm mục tiêu

 • •Bạn có thể xem tổng doanh thu của Liên kết trong mục “La bàn dữ liệu” trên thanh bên trái, còn bên dưới sẽ hiển thị hiệu suất của tất cả các kế hoạch của bạn.

 • •Nếu bạn muốn kiểm tra sản phẩm và hiệu suất của mình ở góc độ người sáng tạo, hãy truy cập “Trung tâm người bán” và kiểm tra ở mục “Phân tích người sáng tạo” trên “La bàn dữ liệu”, bạn sẽ có thể xem được:
 • •Tất cả những người sáng tạo được xếp hạng dựa trên hiệu suất bán hàng của họ, hoa hồng bạn thiết lập, sản phẩm họ quảng cáo

 • •Tìm kiếm người sáng tạo và tùy chỉnh các chỉ số để xem thêm các thông tin chi tiết

Câu hỏi thường gặp:
Cách người bán cho Liên kết tham gia?

 • •Khi đăng ký tài khoản Trung tâm Người bán của Cửa hàng TikTok, bạn có thể truy cập trực tiếp vào trang Liên kết từ trên đầu trang chủ.
Hàng mẫu có miễn phí cho người sáng tạo đã kết nối không?
 • •Điều này tùy thuộc vào bạn. Nếu mẫu miễn phí, bạn có thể gửi trực tiếp mẫu đến địa chỉ của người sáng tạo. Nếu không miễn phí, người sáng tạo cần phải mua nó ở trung tâm người bán như một khách hàng bình thường.
Nếu sản phẩm nằm trong kế hoạch mở và cũng nằm trong kế hoạch mục tiêu, Kế hoạch mở thiết lập hoa hồng là 10% và kế hoạch mục tiêu là 5%; khi người sáng tạo đã chọn kế hoạch nhắm mục tiêu, thì sản phẩm trong kế hoạch mở 10% sẽ ra sao?
 • •Nếu một sản phẩm nằm trong kế hoạch mở và kế hoạch nhắm mục tiêu, khi người sáng tạo chấp nhận lời mời của kế hoạch nhắm mục tiêu, thì sản phẩm đó sẽ hiển thị tỷ lệ hoa hồng của kế hoạch nhắm mục tiêu, là 5%. Logic của việc hiển thị tỷ lệ hoa hồng cho một sản phẩm trong các kế hoạch khác nhau là: kế hoạch mục tiêu > kế hoạch mở > kế hoạch mua sắm.
Nếu người bán thiết lập hoa hồng của một kế hoạch (loại kế hoạch bất kỳ) là X%, thì người sáng tạo của họ có bị ảnh hưởng và áp dụng mức hoa hồng X% đó không?
 • •Khi bạn chỉnh sửa tỷ lệ hoa hồng của mình, tỷ lệ này sẽ có hiệu lực cho đến 24 giờ. Trong vòng 24 giờ, mức hoa hồng này sẽ có hiệu lực và được áp dụng cho người sáng tạo ở mức X% khi họ lần đầu nhấp vào ‘Chấp nhận’.
 

Guest Post 2022

Top