• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

TikTok Shop Seller University Học cách bán trên TikTok

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
TikTok Shop Seller University là một trung tâm đào tạo để giúp bạn kinh doanh trên TikTok. Chúng tôi cung cấp một bộ bài học đầy đủ về các công cụ, chính sách cho người bán và các cập nhật mới nhất cho cửa hàng. Bắt đầu học và bán lớn!

4.jpg


Hướng dẫn đăng ký cho người bán của TikTok Shop​

Chi tiết: https://seller-vn.tiktok.com/university/home?tab=policy_center

Nguyên tắc về sản phẩm bị cấm của TikTok Shop​

Chi tiết: https://seller-vn.tiktok.com/university/home?tab=policy_center

Nguyên tắc về Sản phẩm bị Hạn chế của TikTok Shop​

Chi tiết: https://seller-vn.tiktok.com/university/home?tab=policy_center

Nguyên tắc về danh sách sản phẩm của TikTok Shop dành cho người bán​

Chi tiết: https://seller-vn.tiktok.com/university/home?tab=policy_center

Nguyên tắc nội dung của TikTok Shop​

Chi tiết: https://seller-vn.tiktok.com/university/home?tab=policy_center

Hướng dẫn vận chuyển đơn đặt hàng của khách hàng trên TikTok Shop​

Chi tiết: https://seller-vn.tiktok.com/university/home?tab=policy_center

Hướng dẫn hủy đơn hàng, trả lại và hoàn tiền cho khách hàng của TikTok Shop dành cho người bán​

Chi tiết: https://seller-vn.tiktok.com/university/home?tab=policy_center

Hướng dẫn xử lý tranh chấp sau bán hàng của TikTok Shop​

Chi tiết: https://seller-vn.tiktok.com/university/home?tab=policy_center
 

Guest Post 2022

Top