• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

[FREE] Onmyoji bot | Auto Onmyoji Steam | Tool Onmyoji | Tự động farm hột Onmyoji

H

Hải Đăng

Guest
Tool chạy ổn lắm bác ạ
Nhưng mà mình cứ treo được khoảng hơn 100 ss là bị văng.
Với đoạn nhận thưởng với xem xp cộng sau khi clear xong hơi chậm, nên mình giảm lv2 với lv3 xuống thấp nhưng vẫn bị chậm. Bác giúp e với
Tks bác
 

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
Tool chạy ổn lắm bác ạ
Nhưng mà mình cứ treo được khoảng hơn 100 ss là bị văng.
Với đoạn nhận thưởng với xem xp cộng sau khi clear xong hơi chậm, nên mình giảm lv2 với lv3 xuống thấp nhưng vẫn bị chậm. Bác giúp e với
Tks bác
Bác để hết 1,2 thành 500-800 xem. 3 thì 1000-1500. Bên steam mình đi thường lúc thưởng ra nó cũng đơ 1s, Chạy trên đt Iphone thì mượt hơn. 100ss bị văng mỗi lần văng bác mở file log.log xem lần cuối cùng nó ghi gì và ảnh chụp trong \img\screenshots ảnh cuối cùng là gì. Từ đó mình sẽ biết lý do. tks b.
 
H

Hải Đăng

Guest
Bác để hết 1,2 thành 500-800 xem. 3 thì 1000-1500. Bên steam mình đi thường lúc thưởng ra nó cũng đơ 1s, Chạy trên đt Iphone thì mượt hơn. 100ss bị văng mỗi lần văng bác mở file log.log xem lần cuối cùng nó ghi gì và ảnh chụp trong \img\screenshots ảnh cuối cùng là gì. Từ đó mình sẽ biết lý do. tks b.
Giờ ổn rồi bác ạ, không còn văng nữa, mình cũng đòi hỏi quá nhiều nên tốc độ với độ trễ như thế này mình thấy ổn rồi.
Duy chỉ có cái là nhiều lúc nó bỏ qua những con exp để out map thôi, bác biết cách chữa không ?
 

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
Giờ ổn rồi bác ạ, không còn văng nữa, mình cũng đòi hỏi quá nhiều nên tốc độ với độ trễ như thế này mình thấy ổn rồi.
Duy chỉ có cái là nhiều lúc nó bỏ qua những con exp để out map thôi, bác biết cách chữa không ?
Nếu đúng độ trễ tất cả phải trên 1000. Tốc độ này không ảnh hưởng cũng như gây nhiều yêu cầu đến sever của Onmyoji và nó giống người nhất. Bỏ qua exp thường mấy con quay quay ở dưới tại chỉ tìm từ đàu đến hơn giữa màn hình tý. Hoặc lúc tìm nó quay ra sau con quái nên sót. Bác cứ treo dần rồi cũng tạm.
 

Tài

New member
2020 Sep 05 21:08:23 onmyoji.py [line:114] INFO root UAC pass
2020 Sep 05 21:08:25 fighter.py [line:52 ] INFO root Window binding succeed
2020 Sep 05 21:08:25 fighter.py [line:53 ] INFO root 1968306
2020 Sep 05 21:08:25 fighter.py [line:57 ] INFO root Activate window successfully
2020 Sep 05 21:08:26 utilities.py [line:34 ] INFO root Read the latency configuration file
2020 Sep 05 21:08:26 utilities.py [line:49 ] INFO root Latency parameters: {1: (1000, 500), 2: (1300, 800), 3: (1800, 1200), 4: (2500, 1500), 5: (3000, 2000)}
2020 Sep 05 21:08:26 utilities.py [line:25 ] INFO root Create a latency parameter, level: 2
2020 Sep 05 21:08:26 utilities.py [line:25 ] INFO root Create a latency parameter, level: 1
2020 Sep 05 21:08:26 game_scene.py [line:25 ] INFO root The current scene: 0
2020 Sep 05 21:08:26 game_scene.py [line:66 ] INFO root The scene has not been recognized yet, try again in 2 seconds
2020 Sep 05 21:08:29 game_scene.py [line:25 ] INFO root The current scene: 0
/========================================/
cho mình hỏi, ở trên nó báo lỗi như này thì mình làm gì ạ ?
 

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
2020 Sep 05 21:08:23 onmyoji.py [line:114] INFO root UAC pass
2020 Sep 05 21:08:25 fighter.py [line:52 ] INFO root Window binding succeed
2020 Sep 05 21:08:25 fighter.py [line:53 ] INFO root 1968306
2020 Sep 05 21:08:25 fighter.py [line:57 ] INFO root Activate window successfully
2020 Sep 05 21:08:26 utilities.py [line:34 ] INFO root Read the latency configuration file
2020 Sep 05 21:08:26 utilities.py [line:49 ] INFO root Latency parameters: {1: (1000, 500), 2: (1300, 800), 3: (1800, 1200), 4: (2500, 1500), 5: (3000, 2000)}
2020 Sep 05 21:08:26 utilities.py [line:25 ] INFO root Create a latency parameter, level: 2
2020 Sep 05 21:08:26 utilities.py [line:25 ] INFO root Create a latency parameter, level: 1
2020 Sep 05 21:08:26 game_scene.py [line:25 ] INFO root The current scene: 0
2020 Sep 05 21:08:26 game_scene.py [line:66 ] INFO root The scene has not been recognized yet, try again in 2 seconds
2020 Sep 05 21:08:29 game_scene.py [line:25 ] INFO root The current scene: 0
/========================================/
cho mình hỏi, ở trên nó báo lỗi như này thì mình làm gì ạ ?
Log đẩy bạn
- Nhận quyền
- Kết nối cửa sổ game
- Đọc file delay
- Đọc màn hình
- Không đọc được màn hình thử lại sau 2s.
Nghĩa là không đúng size đó b.
 
Q

Quan

Guest
2020 Sep 11 15:59:31 onmyoji.py [line:114] INFO root UAC pass
2020 Sep 11 15:59:31 fighter.py [line:52 ] INFO root Window binding succeed
2020 Sep 11 15:59:31 fighter.py [line:53 ] INFO root 6096184
2020 Sep 11 15:59:31 fighter.py [line:57 ] INFO root Activate window successfully
2020 Sep 11 15:59:32 utilities.py [line:34 ] INFO root Read the latency configuration file
2020 Sep 11 15:59:32 utilities.py [line:49 ] INFO root Latency parameters: {1: (500, 300), 2: (800, 700), 3: (1500, 1000), 4: (2500, 1500), 5: (3000, 2000)}
2020 Sep 11 15:59:32 utilities.py [line:25 ] INFO root Create a latency parameter, level: 3
2020 Sep 11 15:59:32 utilities.py [line:25 ] INFO root Create a latency parameter, level: 2
2020 Sep 11 15:59:33 game_scene.py [line:19 ] INFO root The current scene: In Explore
2020 Sep 11 15:59:34 explore.py [line:192] INFO root Start exploring
2020 Sep 11 15:59:35 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:36 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:37 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:37 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:38 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:39 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:39 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:40 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:40 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:41 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:41 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:42 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:43 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:43 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:44 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:45 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:45 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:46 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:47 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:47 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:48 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:48 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:49 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:49 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:50 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:51 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:51 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:52 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:53 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:53 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:54 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:54 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:55 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:55 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:56 fighter.py [line:303] WARNING root Click on Fight monsters failure!
2020 Sep 11 16:00:01 game_ctl.py [line:488] INFO root The screenshot has been saved to img/screenshots/2020-09-11_16-00-01.png


v la bi gi v ban :<
 

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
2020 Sep 11 15:59:31 onmyoji.py [line:114] INFO root UAC pass
2020 Sep 11 15:59:31 fighter.py [line:52 ] INFO root Window binding succeed
2020 Sep 11 15:59:31 fighter.py [line:53 ] INFO root 6096184
2020 Sep 11 15:59:31 fighter.py [line:57 ] INFO root Activate window successfully
2020 Sep 11 15:59:32 utilities.py [line:34 ] INFO root Read the latency configuration file
2020 Sep 11 15:59:32 utilities.py [line:49 ] INFO root Latency parameters: {1: (500, 300), 2: (800, 700), 3: (1500, 1000), 4: (2500, 1500), 5: (3000, 2000)}
2020 Sep 11 15:59:32 utilities.py [line:25 ] INFO root Create a latency parameter, level: 3
2020 Sep 11 15:59:32 utilities.py [line:25 ] INFO root Create a latency parameter, level: 2
2020 Sep 11 15:59:33 game_scene.py [line:19 ] INFO root The current scene: In Explore
2020 Sep 11 15:59:34 explore.py [line:192] INFO root Start exploring
2020 Sep 11 15:59:35 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:36 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:37 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:37 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:38 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:39 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:39 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:40 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:40 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:41 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:41 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:42 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:43 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:43 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:44 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:45 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:45 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:46 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:47 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:47 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:48 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:48 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:49 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:49 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:50 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:51 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:51 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:52 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:53 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:53 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:54 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:54 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:55 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:55 fighter.py [line:232] INFO root Click on Fight monsters
2020 Sep 11 15:59:56 fighter.py [line:303] WARNING root Click on Fight monsters failure!
2020 Sep 11 16:00:01 game_ctl.py [line:488] INFO root The screenshot has been saved to img/screenshots/2020-09-11_16-00-01.png


v la bi gi v ban :<
Click on Fight monsters không được có thể do Game bị thu nhỏ. Chuyển tab được không được thu nhỏ cửa sổ á.
 

Guest Post 2022

Bài viết gần đây

Top