• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

[FREE] Onmyoji bot | Auto Onmyoji Steam | Tool Onmyoji | Tự động farm hột Onmyoji

S

satellizerBridget

Guest
cho mình hỏi sau update ngày 16/9 mình dùng thì bị lỗi như sau, làm sao để fix, trước đó mình vẫn sử dụng bình thường, bật auto ở map 28 và tự văng game luôn

2020 Sep 17 17:05:03 onmyoji.py [line:114] INFO root UAC pass
2020 Sep 17 17:05:03 explore_dual.py [line:34 ] INFO root Detected two windows, Information of the window is normal
2020 Sep 17 17:05:03 fighter.py [line:53 ] INFO root Window binding succeed
2020 Sep 17 17:05:03 fighter.py [line:54 ] INFO root 198002
2020 Sep 17 17:05:03 fighter.py [line:58 ] INFO root Activate window successfully
2020 Sep 17 17:05:03 explore_dual.py [line:44 ] INFO root Explore Leader
2020 Sep 17 17:05:03 fighter.py [line:53 ] INFO root Window binding succeed
2020 Sep 17 17:05:03 fighter.py [line:54 ] INFO root 590462
2020 Sep 17 17:05:03 fighter.py [line:58 ] INFO root Activate window successfully
2020 Sep 17 17:05:04 explore_dual.py [line:47 ] INFO root Passenger found
2020 Sep 17 17:05:04 utilities.py [line:34 ] INFO root Read the latency configuration file
2020 Sep 17 17:05:04 utilities.py [line:34 ] INFO root Read the latency configuration file
2020 Sep 17 17:05:04 utilities.py [line:49 ] INFO root Latency parameters: {1: (500, 300), 2: (800, 700), 3: (1500, 1000), 4: (2500, 1500), 5: (3000, 2000)}
2020 Sep 17 17:05:04 utilities.py [line:49 ] INFO root Latency parameters: {1: (500, 300), 2: (800, 700), 3: (1500, 1000), 4: (2500, 1500), 5: (3000, 2000)}
2020 Sep 17 17:05:04 utilities.py [line:25 ] INFO root Create a latency parameter, level: 2
2020 Sep 17 17:05:04 utilities.py [line:25 ] INFO root Create a latency parameter, level: 3
2020 Sep 17 17:05:04 utilities.py [line:25 ] INFO root Create a latency parameter, level: 3
2020 Sep 17 17:05:04 utilities.py [line:25 ] INFO root Create a latency parameter, level: 1
2020 Sep 17 17:05:04 utilities.py [line:25 ] INFO root Create a latency parameter, level: 2
2020 Sep 17 17:05:05 explore_leader.py [line:47 ] WARNING Driver Please check if you are on Explore, exit
2020 Sep 17 17:05:05 explore_passenger.py [line:32 ] WARNING Passenger Please check if you are on explore, Exit out
 

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
cho mình hỏi sau update ngày 16/9 mình dùng thì bị lỗi như sau, làm sao để fix, trước đó mình vẫn sử dụng bình thường, bật auto ở map 28 và tự văng game luôn

2020 Sep 17 17:05:03 onmyoji.py [line:114] INFO root UAC pass
2020 Sep 17 17:05:03 explore_dual.py [line:34 ] INFO root Detected two windows, Information of the window is normal
2020 Sep 17 17:05:03 fighter.py [line:53 ] INFO root Window binding succeed
2020 Sep 17 17:05:03 fighter.py [line:54 ] INFO root 198002
2020 Sep 17 17:05:03 fighter.py [line:58 ] INFO root Activate window successfully
2020 Sep 17 17:05:03 explore_dual.py [line:44 ] INFO root Explore Leader
2020 Sep 17 17:05:03 fighter.py [line:53 ] INFO root Window binding succeed
2020 Sep 17 17:05:03 fighter.py [line:54 ] INFO root 590462
2020 Sep 17 17:05:03 fighter.py [line:58 ] INFO root Activate window successfully
2020 Sep 17 17:05:04 explore_dual.py [line:47 ] INFO root Passenger found
2020 Sep 17 17:05:04 utilities.py [line:34 ] INFO root Read the latency configuration file
2020 Sep 17 17:05:04 utilities.py [line:34 ] INFO root Read the latency configuration file
2020 Sep 17 17:05:04 utilities.py [line:49 ] INFO root Latency parameters: {1: (500, 300), 2: (800, 700), 3: (1500, 1000), 4: (2500, 1500), 5: (3000, 2000)}
2020 Sep 17 17:05:04 utilities.py [line:49 ] INFO root Latency parameters: {1: (500, 300), 2: (800, 700), 3: (1500, 1000), 4: (2500, 1500), 5: (3000, 2000)}
2020 Sep 17 17:05:04 utilities.py [line:25 ] INFO root Create a latency parameter, level: 2
2020 Sep 17 17:05:04 utilities.py [line:25 ] INFO root Create a latency parameter, level: 3
2020 Sep 17 17:05:04 utilities.py [line:25 ] INFO root Create a latency parameter, level: 3
2020 Sep 17 17:05:04 utilities.py [line:25 ] INFO root Create a latency parameter, level: 1
2020 Sep 17 17:05:04 utilities.py [line:25 ] INFO root Create a latency parameter, level: 2
2020 Sep 17 17:05:05 explore_leader.py [line:47 ] WARNING Driver Please check if you are on Explore, exit
2020 Sep 17 17:05:05 explore_passenger.py [line:32 ] WARNING Passenger Please check if you are on explore, Exit out
Đi Team lỗi ah bạn! Mà bỏ check cái tắt game sẽ k tự thoát game.
 

ReviewOkami

New member
Đang truy ức nên mấy bác đang dùng Xclick có thể dùng file nào để PKG
FileName: auto_pkg.ini
Code:
1</></>321</>96</>Chuột Trái</>500</>Onmyoji</></></>Click</>select_1</>
2</></>325</>272</>Chuột Trái</>500</>Onmyoji</></></>Click</>akt_1_sel_2</>
3</></>328</>394</>Chuột Trái</>500</>Onmyoji</></></>Click</>akt_2_sel_3</>
4</></>326</>516</>Chuột Trái</>500</>Onmyoji</></></>Click</>atk_3</>
5</></>429</>174</>Chuột Trái</>500</>Onmyoji</></></>Click</>sel_4</>
6</></>581</>274</>Chuột Trái</>500</>Onmyoji</></></>Click</>atk_4_sel_5</>
7</></>632</>396</>Chuột Trái</>500</>Onmyoji</></></>Click</>atk_5</>
8</></>583</>515</>Chuột Trái</>500</>Onmyoji</></></>Click</>atk_6</>
9</></>740</>86</>Chuột Trái</>500</>Onmyoji</></></>Click</>sel_7</>
10</></>888</>277</>Chuột Trái</>500</>Onmyoji</></></>Click</>atk_7_sel_8</>
11</></>885</>395</>Chuột Trái</>500</>Onmyoji</></></>Click</>akt_8_sel_9</>
12</></>986</>518</>Chuột Trái</>500</>Onmyoji</></></>Click</>atk_9</>
13</></>578</>307</>Chuột Trái</>500</>Onmyoji</></></>Click</>close_chat</>
Bác update cái này được hông ạ. Em thử tự click nhưng toàn bị lỗi không như của bác
 

PhamThang

New member
Không biết có phải tùy map hay không nhưng mình xài thì gặp 1 vài lỗi: (Map 17 hard)
Lâu lâu vẫn để miss quái EXP khi có khá khá, đặc biết là những con nằm 2 góc màn hình.
Speed hơi chậm nên hay click nhầm quái bên cạnh, mà đã khi click nhầm thì hay thường xảy ra trường hợp bỏ qua quái luôn.
Delay không thay đổi được, thay đổi xong mà nó không lưu.
 

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
Không biết có phải tùy map hay không nhưng mình xài thì gặp 1 vài lỗi: (Map 17 hard)
Lâu lâu vẫn để miss quái EXP khi có khá khá, đặc biết là những con nằm 2 góc màn hình.
Speed hơi chậm nên hay click nhầm quái bên cạnh, mà đã khi click nhầm thì hay thường xảy ra trường hợp bỏ qua quái luôn.
Delay không thay đổi được, thay đổi xong mà nó không lưu.
Tốt nhất vẫn là 24 do vùng chọn quái nằm ỡ giữa nên các quái rìa sẽ bị mất. Còn tốc độ chậm 1s để tránh việc ảnh hưởng đến tài khoản.
Nên ở bài này mình có đăng 1 file delay.json tốc độ nhanh. Delay thay đổi sẽ được lưu ở delay.json. UI chỉ là mặc định.
 

huyso36

New member
2020 Oct 19 17:53:06 onmyoji.py [line:114] INFO root UAC pass
2020 Oct 19 17:53:06 fighter.py [line:53 ] INFO root Window binding succeed
2020 Oct 19 17:53:06 fighter.py [line:54 ] INFO root 2229676
2020 Oct 19 17:53:06 fighter.py [line:58 ] INFO root Activate window successfully
2020 Oct 19 17:53:06 utilities.py [line:34 ] INFO root Read the latency configuration file
2020 Oct 19 17:53:06 utilities.py [line:49 ] INFO root Latency parameters: {1: (500, 300), 2: (800, 700), 3: (1500, 1000), 4: (2500, 1500), 5: (3000, 2000)}
2020 Oct 19 17:53:06 utilities.py [line:25 ] INFO root Create a latency parameter, level: 1
2020 Oct 19 17:53:06 utilities.py [line:25 ] INFO root Create a latency parameter, level: 1
2020 Oct 19 17:53:07 game_scene.py [line:17 ] INFO root The current scene: Chapter
2020 Oct 19 17:53:12 fighter.py [line:233] INFO root Click on Button explore
2020 Oct 19 17:53:15 fighter.py [line:233] INFO root Click on Button explore
2020 Oct 19 17:53:17 fighter.py [line:240] INFO root Click on Button explore success
2020 Oct 19 17:53:18 game_scene.py [line:19 ] INFO root The current scene: In Explore
2020 Oct 19 17:53:19 explore.py [line:192] INFO root Start exploring
2020 Oct 19 17:53:19 explore.py [line:205] INFO root No monsters found
2020 Oct 19 17:53:19 explore.py [line:274] INFO root Skip to the next frame
2020 Oct 19 17:53:19 explore.py [line:192] INFO root Start exploring
2020 Oct 19 17:53:20 explore.py [line:205] INFO root No monsters found
2020 Oct 19 17:53:20 explore.py [line:274] INFO root Skip to the next frame
2020 Oct 19 17:53:20 explore.py [line:192] INFO root Start exploring
2020 Oct 19 17:53:21 explore.py [line:205] INFO root No monsters found
2020 Oct 19 17:53:21 explore.py [line:274] INFO root Skip to the next frame
2020 Oct 19 17:53:21 explore.py [line:192] INFO root Start exploring
2020 Oct 19 17:53:22 explore.py [line:205] INFO root No monsters found
2020 Oct 19 17:53:22 explore.py [line:274] INFO root Skip to the next frame
2020 Oct 19 17:53:22 game_scene.py [line:19 ] INFO root The current scene: In Explore
2020 Oct 19 17:53:22 fighter.py [line:261] INFO root Click on Exit button
2020 Oct 19 17:53:23 fighter.py [line:261] INFO root Click on Exit button
2020 Oct 19 17:53:24 fighter.py [line:261] INFO root Click on Exit button
2020 Oct 19 17:53:27 fighter.py [line:261] INFO root Click on Exit button
2020 Oct 19 17:53:27 fighter.py [line:261] INFO root Click on Exit button
2020 Oct 19 17:53:28 fighter.py [line:261] INFO root Click on Exit button
2020 Oct 19 17:53:28 fighter.py [line:261] INFO root Click on Exit button
2020 Oct 19 17:53:29 fighter.py [line:261] INFO root Click on Exit button


Em xài Mumu bị lỗi no devices/emulator found này là sao ạ admin, với cả em không coi được cái ảnh nào ở site này cả

Template Compilation Error​

public:lightbox_macros :: single_image() - syntax error, unexpected 'if' (T_IF) in /home/nhatkythuthuat.com/public_html/internal_data/code_cache/templates/l2/s20/public/lightbox_macros.php:95"
 
Sửa lần cuối:

PhamThang

New member
Tốt nhất vẫn là 24 do vùng chọn quái nằm ỡ giữa nên các quái rìa sẽ bị mất. Còn tốc độ chậm 1s để tránh việc ảnh hưởng đến tài khoản.
Nên ở bài này mình có đăng 1 file delay.json tốc độ nhanh. Delay thay đổi sẽ được lưu ở delay.json. UI chỉ là mặc định.
Bác cho mình hỏi auto sao lâu lâu lại thực hiện lệnh screenshot xong là tự ngừng auto ta
 

Guest Post 2022

Bài viết gần đây

Top