• 28/06 cập nhật đăng ký đăng nhập qua Google & Facebook

Tool Shopee Live

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader

Tool gắn tag Shopee Live​

Mới: Tìm sản phẩm có Tag Live

20H mọi ngày, săn 2 mã FS 25K/0Đ, mã giảm toàn sàn live 100K/400K và 50% max 40K/0Đ - đã add sẵn trong ví. 0H thì có thêm FS 70K/25K áp toàn sàn live.

Shopee tung mã LIVE nhiều vậy làm sao tận dụng ưu đãi này!

Bạn có lượng lớn user như săn sale, mã giảm giá nhưng lại không có thời gian setup live và thêm sản phẩm giúp member của bạn!

Mình đã xây dựng công cụ: https://addlivetag.com

Khi member của bạn gửi link vào đây thì sau 10s sản phẩm sẽ được hiển thị trên LIVE và có thể áp được các mã LIVE có sẵn trong kho voucher Nguyên lý hoạt động: Bên mình có các bạn trực 24/24 và sẽ thêm sản phẩm đáy vào giỏ LIVE.

Gắn tag Shopee Live​

Tính năng cơ bản:​

 • Thêm sản phẩm vào giỏ LIVE
 • Danh sách các sản phẩm đang có trong giỏ LIVE
 • Số thứ tự của sản phẩm bạn đã thêm

Vậy làm thế nào để nhận hoa hồng​

Rất đơn giản bạn chỉ cần thêm mã định danh AFF của bạn như sau: https://addlivetag.com/?ref=MÃ_ĐỊNH_DANH ví dụ https://addlivetag.com/?ref=17370880032

Khi member gửi link và nhấn vào đến LIVE thì click này sẽ được ghi nhận cho mã định danh của bạn!

Hướng dẫn gắn tag ShopeeLive​

Cách để hướng dẫn member của bạn​

✨ Làm theo hướng dẫn sau để ad gắn giúp sản phẩm vào giỏ live nha

 • B1: Like và Copy link sản phẩm bạn muốn mua
 • B2: Gửi link sản phẩm đó vào https://addlivetag.com/?ref=MÃ_ĐỊNH_DANH
 • B3: Đợi 10s là sản phẩm của bạn đã ở trong giỏ hàng trong live https://addlivetag.com/go/
 • B4: Vậy là sản phẩm của bạn đã được gắn Tag ShopeeLive rồi. Thêm vào giỏ hàng và mua nha.
Thời gian lưu mã định danh: Mã định danh sẽ lưu trữ trên member trong vòng 30 ngày tính từ lần click cuối cùng.

Công cụ này xây dựng 3 ngày trước nên còn thiếu sót, các bạn góp ý: https://whois.com/whois/addlivetag.com

Chúc các bạn có thật nhiều đơn từ ShopeeLive!

Nếu các bạn hưởng ứng mình sẽ tạo 1 tài khoản mới: Thay tên, trang trí ... để làm tài khoản dùng chung.

Lưu ý: Acc live là acc seller 0 sản phẩm nên đơn hàng phát sinh từ live sẽ ghi nhận cho link aff

1.jpeg
2.jpeg
0_.jpeg
 

TenHoshi

Administrator
Staff member
Trusted Uploader
Liên hệ nếu cần làm tool, điều kiện số đơn shp hàng ngày của bạn phải trên 1.000 đơn.

 

taimai

New member

Tool gắn tag Shopee Live​


20H mọi ngày, săn 2 mã FS 25K/0Đ, mã giảm toàn sàn live 100K/400K và 50% max 40K/0Đ - đã add sẵn trong ví. 0H thì có thêm FS 70K/25K áp toàn sàn live.

Shopee tung mã LIVE nhiều vậy làm sao tận dụng ưu đãi này!

Bạn có lượng lớn user như săn sale, mã giảm giá nhưng lại không có thời gian setup live và thêm sản phẩm giúp member của bạn!

Mình đã xây dựng công cụ: https://addlivetag.com

Khi member của bạn gửi link vào đây thì sau 10s sản phẩm sẽ được hiển thị trên LIVE và có thể áp được các mã LIVE có sẵn trong kho voucher Nguyên lý hoạt động: Bên mình có các bạn trực 24/24 và sẽ thêm sản phẩm đáy vào giỏ LIVE.

Gắn tag Shopee Live​

Tính năng cơ bản:​

 • Thêm sản phẩm vào giỏ LIVE
 • Danh sách các sản phẩm đang có trong giỏ LIVE
 • Số thứ tự của sản phẩm bạn đã thêm

Vậy làm thế nào để nhận hoa hồng​

Rất đơn giản bạn chỉ cần thêm mã định danh AFF của bạn như sau: https://addlivetag.com/?ref=MÃ_ĐỊNH_DANH ví dụ https://addlivetag.com/?ref=17370880032

Khi member gửi link và nhấn vào đến LIVE thì click này sẽ được ghi nhận cho mã định danh của bạn!

Hướng dẫn gắn tag ShopeeLive​

Cách để hướng dẫn member của bạn​

✨ Làm theo hướng dẫn sau để ad gắn giúp sản phẩm vào giỏ live nha

 • B1: Like và Copy link sản phẩm bạn muốn mua
 • B2: Gửi link sản phẩm đó vào https://addlivetag.com/?ref=MÃ_ĐỊNH_DANH
 • B3: Đợi 10s là sản phẩm của bạn đã ở trong giỏ hàng trong live https://addlivetag.com/go/
 • B4: Vậy là sản phẩm của bạn đã được gắn Tag ShopeeLive rồi. Thêm vào giỏ hàng và mua nha.
Thời gian lưu mã định danh: Mã định danh sẽ lưu trữ trên member trong vòng 30 ngày tính từ lần click cuối cùng.

Công cụ này xây dựng 3 ngày trước nên còn thiếu sót, các bạn góp ý: https://whois.com/whois/addlivetag.com

Chúc các bạn có thật nhiều đơn từ ShopeeLive!

Nếu các bạn hưởng ứng mình sẽ tạo 1 tài khoản mới: Thay tên, trang trí ... để làm tài khoản dùng chung.

Lưu ý: Acc live là acc seller 0 sản phẩm nên đơn hàng phát sinh từ live sẽ ghi nhận cho link aff

1.jpeg
2.jpeg
0_.jpeg
Bạn ơi có thể hướng dẫn mình chi tiết được không,chi phí bao nhiêu vậy bạn?
 

Guest Post 2022

Top